Verkopen via Beslist.nl

Verkoop op het grootste online winkelcentrum van Nederland

Verkopen via Beslist.nl

Beslist.nl is van oorsprong een vergelijkingswebsite voor Nederland consumenten. Nederlandse consumenten hechten veel waarde aan de ervaringen van anderen. Hoe vaak ben je zelf niet bezig met het lezen van reviews van producten voordat je besluit om het aan te schaffen? Beslist.nl heeft slim ingespeeld op deze trend en inmiddels is de website uitgegroeid tot Nederlands’ grootste online winkelcentrum met meer dan 4,1 miljoen bezoekers per maand. Naast het vergelijken van producten is het ook mogelijk voor webshop eigenaren om hun producten aan te bieden op beslist.nl. Wat zijn de voordelen van de verkoop via beslist.nl en is het wat voor jou onderneming? Lees verder om er meer over te weten te komen.

 

Online Distributeur (partner van Beslist.nl) helpt ondernemers met de koppeling van hun webshop en beslist.nl. Geautomatiseerd je producten verkopen op Nederlands’ grootste winkelcentrum was nog nooit zo gemakkelijk.

Start vandaag 

Met schaalbaar je producten bij Beslist.nl te verkopen

Start vandaag nog met onze 'Online Marktplaatsen Tool' om je producten snel en goed live te zetten bij beslist.nl. We helpen je met de installatie van deze tool (inclusief ondersteuning bij het koppelen van je productaanbod met Beslist.nl), zodat je meteen aan de slag kan om te Verkopen via Beslist.nl .

 €149,- / maand

Hoe werkt verkopen via Beslist.nl?

 

Hoewel beslist.nl is begonnen als vergelijkingswebsite hebben ze in 2014 het roer omgegooid. Voor 2014 was het mogelijk om producten gratis of tegen betaling aan te bieden op beslist.nl. Producten konden worden geüpload via een datafeed. Wanneer je koos voor een betaalde opname kwam dit vanzelfsprekend ten goede van de zichtbaarheid van je producten. Verkocht je voor 2014 al producten via beslist.nl? Dan hoefde je geen commissie te betalen. Op 4 juni 2014 heeft beslist.nl het vergoedingsmodel veranderd en inmiddels vragen ze commissie per verkocht product en transactiekosten. Beslist.nl werkt op basis van het no cure, no pay principe. Verkoop je geen producten dan heb je dus ook geen kosten.

 

Beslist.nl is een zeer interessant verkoopkanaal voor ondernemers die op zoek zijn naar manieren om de omzet van hun webshop te verhogen. Het verschil met andere websites is dat beslist.nl veel websitebezoekers heeft met een koopintentie.

 

Doordat beslist.nl in de basis een vergelijkingswebsite is trekt de website bezoekers die al in de vergelijkingsfase zitten van het aankoopproces. Hierdoor heeft beslist.nl

een gemiddeld conversiepercentage van 2% op meer dan 500.000 bezoekers per maand! Tegenwoordig zijn er dan ook meer dan 10.000 Nederlandse webshops aangesloten bij beslist.nl en bestaat de catalogus uit meer dan 25 miljoen producten. Hoe werkt het verkopen via beslist.nl en wat zijn de voorwaarden?

 

De voorwaarden

Om als webshop je producten te verkopen via beslist.nl dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Dit zijn de volgende voorwaarden:

  • De webshop is langer dan 6 maanden actief

  • Minimaal 1 jaar ingeschreven bij de KBO of KVK

  • Bancontact/Mister Cash of Ideal als betaalsysteem

 

Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan is het helaas nog niet mogelijk om je producten te verkopen op beslist.nl

Commissie en transactiekosten

Als verkopende partij op beslist.nl bepaal je zelf de verkoopprijs. Per product dat je verkoopt via beslist.nl dien je een commissiepercentage en transactiekosten af te dragen. Net zoals bij verkopen via bol.com verschilt dit commissiepercentage per productcategorie. Het commissiepercentage per verkocht product ligt tussen de 3%-15%. Naast commissiekosten dien je ook transactiekosten te betalen. De transactiekosten betaal je per order. In Nederland bedragen de transactiekosten €0,50 en in België is dit bedrag vastgesteld op €1,-.

 

Service en retour

Voor het commissiepercentage en de transactiekosten neemt Beslist.nl een deel van de klantenservice op zich. Ze geven bijvoorbeeld informatie over de producten en je webshop. In het geval van retour en andere specifieke zaken wijst beslist.nl klanten door naar de verkopende partij.

 

De voordelen van Beslist.nl

Waarom zou je als online ondernemer je producten moeten verkopen op beslist.nl? We zetten de belangrijkste voordelen voor je op een rijtje:

 

  • Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland

  • Beslist.nl zorgt voor een toename van de omzet en verkoopvolume

  • Beslist.nl heeft bezoekers met koopintentie

  • Beslist.nl werkt op basis van het no cure, no pay principe

 

Beslist.nl

Expert

- Andrew Vafi

Andrew heeft bij bol.com als Commercieel Manager "Verkopen via bol.com" alle ins en outs geleerd om optimaal te kunnen verkopen via bol.com. Hij weet dus als geen ander hoe je jouw assortiment live moet zetten bij marketplaces, onderscheidend te zijn en heeft sterke connecties bij al deze marketplaces om dit proces te bespoedigen.