Disclaimer

Inhoud

De informatie die wordt verstrekt op OnlineDistributeur.nl is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kan de Online Distributeur echter niet instaan. De gegeven informatie is uitsluitend indicatief. De informatie op deze site kan op ieder moment en zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de op deze site verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Online Distributeur kan niet garanderen dat deze site foutloos en ononderbroken functioneert en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Online Distributeur en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van OnlineDistributeur.nl en de hiermee verstrekte informatie. Online Distributeur aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Online Distributeur zijn ontwikkeld en/of sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Online Distributeur en/of geraadpleegde bronnen.

Online Distributeur is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van OnlineDistributeur.nl en de gedownloade informatie en/of websites. Daaronder valt ook – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische informatie en berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische informatie en berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie of voor overbrenging van virussen.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker van OnlineDistributeur.nl is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is verplicht aanwijzingen van Online Distributeur omtrent het gebruik van websites en/of de informatie op te volgen.

Bloggers en experts

De door onze bloggers, experts en andere externe auteurs verwoorde meningen zijn persoonlijk en vertegenwoordigen in geen geval een standpunt van Online Distributeur.